Tencent Holdings Ltd. đã mua lại một phần nhỏ cổ phần của Remedy Entertainment - nhà phát triển các tựa game nổi tiếng: Alan Wake, Quantum Break và Control.

Theo Gamesindustry.biz, Tencent đã mua 500.000 cổ phiếu của Remedy Entertainment từ Accendo Capital, tương đương 3,8%.

Tencent có 100% Riot Games, 40% Epic Games, 11,5% PUBG, sở hữu Leyou (và tất cả các công ty con), v.v. Việc mua nhỏ chỉ một vài cổ phiếu của Remedy khiến việc mua lại chỉ mang tính chất tài chính vào thời điểm này.

Năm 2020 là năm thành công của Remedy Entertainment. Mặc dù không phát hành một trò chơi hoàn toàn mới, nhà phát triển đã sử dụng thành công Control và các trò chơi trước đó để đạt lợi nhuận hoạt động là 15,9 triệu đô la. Control đã được thêm vào Xbox Game Pass vào năm 2020, phiên bản Nintendo Switch của trò chơi đã được chuyển, các bản mở rộng đã được đưa vào trò chơi.