Giám đốc chương trình Đối tác Facebook Gaming xác nhận sẽ bỏ tất cả chia sẻ doanh thu từ các đối tác cho đến năm 2023 trên PC.
 
Điều này sẽ cho phép người làm FB kiếm được nhiều doanh thu hơn khi phát trực tuyến trên Facebook Gaming.
Với thiết bị di động, Facebook Gaming đã đề cập đến việc cắt 30% doanh thu trên iOS khi thảo luận về những thay đổi về chia sẻ doanh thu vào năm 2023.
Theo thống kê chính thức, chỉ 20% người xem Facebook Gaming trên máy tính để bàn, phần còn lại trên thiết bị di động.
 
Để đủ điều kiện, những người phát trực tiếp phải đáp ứng các yêu cầu nhất định như 10.000 người theo dõi hoặc hơn 250 “người xem quay lại” và 50.000 lượt tương tác với bài đăng hoặc 180.000 phút xem trong vòng 60 ngày.
 
Hiện nay, Facebook Gaming đang phải vật lộn để theo kịp các cường quốc như Twitch và YouTube, chính sách này có thể mang lại nhiều đối tác hơn cho nền tảng.