Thử nghiệm Epic và Apple đã tiết lộ rất nhiều thông tin về Sony, Xbox và phần còn lại của ngành công nghiệp trò chơi. 

Thử nghiệm đã tiết lộ một số tệp gợi ý về khả năng Xbox Game Pass sẽ chuyển sang Nintendo Switch. Tuy nhiên, không có gì trong số các phần được tiết lộ đề cập hoặc xác nhận rõ ràng.

Phó chủ tịch điều hành của Microsoft cũng từng nói rằng ông có ý định mở rộng phạm vi của Xbox Game Pass, cũng như thêm xCloud vào nhiều bảng điều khiển hơn. Nintendo tuyên bố rằng một phần của việc thay đổi nhân sự của Xbox phản ánh thông tin về các cuộc đàm phán giữa Nintendo và Microsoft.

Cuộc nói chuyện về việc thêm Xbox Game Pass vào Nintendo Switch đã được công khai nhưng không có gì được công bố chính thức.

Dù vậy, không có gì bí mật khi Microsoft dự định mở rộng Xbox Game Pass ra ngoài Xbox và PC , vì vậy khả năng Nintendo Switch nhận được dịch vụ đăng ký sẽ không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, đây sẽ là một cơ hội lớn cho Xbox Game Pass để tăng số lượng người đăng ký.