Theo dự báo của công ty dữ liệu trò chơi và thể thao điện tử Newzoo, ngành công nghiệp trò chơi điện tử toàn cầu sẽ thu hẹp vào năm 2021. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, ngành công nghiệp trò chơi được dự báo sẽ giảm chứ không phải tăng.

Theo cùng một báo cáo, nó vẫn được kỳ vọng sẽ vượt qua 200 tỷ đô la vào năm 2023, Newzoo dự đoán năm 2021 khó có thể vượt qua con số đạt được vào năm 2020 do thời gian phát hành hiểu trò chơi bị đẩy lùi do đại dịch, bao gồm cả God of War Ragnarok

Theo người dẫn đầu thị trường trò chơi Newzoo, ngành công nghiệp sẽ đạt tổng cộng 175,8 tỷ đô la vào năm 2021, giảm 1,1% so với mức 177,8 tỷ đô la mà nó đạt được vào năm 2020.

Về dài hạn, Newzoo tin rằng ngành công nghiệp trò chơi điện tử sẽ tăng trưởng rất tốt trong vài năm tới.