Chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của bản cập nhật 11.16 - những thay đổi về Trang bị:


Trang bị Ánh Sáng

Khăn Choàng Giải Thuật (buff)

     - Thời Gian Kháng Hiệu Ứng: 12 ⇒ 15 giây

Bùa Xanh Mát Lành (buff)

     - SMPT Cộng Thêm: 30% ⇒ 40%

Vệ Thần Thạch Giáp (buff)

     - Giáp và Kháng Phép Cộng Thêm mỗi kẻ địch: 35 ⇒ 40

Diệt Ác Quỷ (buff)

     - Sát Thương Tăng Cơ Bản: 35% ⇒ 40%

Phán Quyết Đao Guinsoo (buff)

     - Thêm Hiệu Ứng Ánh Sáng: +30% Tốc Độ Đánh

Nỏ Sét Ánh Sáng (nerf)

     - Máu Hồi Phục: 2% ⇒ 1% Máu tối đa

Găng Ngọc Thạch (buff)

     - Sát Thương Chí Mạng: 80% ⇒ 90%

Dây Chuyền Thượng Nhân Targon (buff)

     - Giá Trị Lá Chắn: 500/600/700 ⇒ 600/700/800

Mũ Thăng Hoa Rabadon (buff)

     - Sức Mạnh Phép Thuật: 110% ⇒ 120%

Dây Chuyền Thanh Tẩy (nerf)

     - Máu Đã Mất Hồi Lại: 35% ⇒ 25%

Dao Quang Điện Statikk (buff)

     - Sát Thương Phép: 100 ⇒ 115

Áo Choàng Thái Dương (nerf)

     - Máu Hồi Phục: 1% ⇒ 0.5% Máu tối đa

Dây Chuyển Thanh Tẩy và Áo Choàng Thái Dương bị giảm sức mạnh đáng kể tại phiên bản 11.16


Trang bị thường

Mũ Phù Thủy Rabadon (buff)

     - Sức Mạnh Phép Thuật: 70% ⇒ 75%

Dây Chuyền Chuộc Tội (nerf)

     - Máu Đã Mất Hồi Lại: 20% ⇒ 18%

Áo Choàng Lửa (nerf)

     - Sát Thương Thiêu Đốt: 25% ⇒ 20% Máu tối đa

     - Thời Gian Thiêu Đốt: 10 ⇒ 8 giây