Giải thưởng Mobile Game Awards 2021 được tổ chức bởi Pocket Gamer bao gồm 22 giải thưởng hạng mục đại diện cho các công ty đóng góp lớn nhất và được công nhận cho toàn bộ ngành công nghiệp trò chơi, từ các nhà phát triển và nhà phát hành đến các công ty cung cấp dịch vụ, tổ chức hỗ trợ, đầu tư.


Hạng mục Trò chơi của năm - giải thưởng cao nhất trong Mobile Game Awards 2021 thuộc về game Genshin Impact. 

Hãng làm game: TiMi Studios của Tencent đã giành được giải thưởng nhà phát triển xuất sắc nhất

Hãng phát hành xuất sắc nhất năm: TencentPowered by Froala Editor