gameplus.tv

Tìm chúng tôi

Game Biz

Mới nhất

World of Warcraft Classic bị DDoS

Nhiều người chơi đã đã phải xếp hàng dài chờ đợi, cũng như việc bị khởi động lại máy chủ để vào World of Warcraft...