Cuối tuần trước, một chiếc băng điện tử The Legend of Zelda còn nguyên seal của hệ máy NES đã được bán đấu giá với mức kỷ lục là 870.000 USD, lập kỷ lục trò chơi điện tử được bán với mức giá cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên chỉ hai ngày sau, kỷ lục này đã bị phá bởi một bản sao Nintendo 64 Super Mario 64 còn nguyên seal đã được bán đấu giá trên nền tảng Heritage Auctions.

Chỉ trong vòng 12 tháng qua, các nhà sưu tầm đã liên tiếp phá vỡ các kỷ lục trò chơi điện tử được bán với mức giá cao nhất trong lịch sử.

Ngày 10 tháng 7 năm 2020: bản sao của Super Mario Bros. được bán với giá 114.000 USD.

Ngày 23 tháng 11 năm 2020: bản sao của Super Mario Bros. 3 được bán với giá 156.000 USD.

Ngày 2 tháng 4 năm 2021: bản sao của Super Mario Bros. được bán với giá 660.000 USD.

Ngày 9 tháng 7 năm 2021: bản sao của The Legend of Zelda được bán với giá 870.000 USD.

Ngày 11 tháng 7 năm 2021: bản sao của Super Mario 64 được bán với giá 1,56 triệu USD.


Powered by Froala Editor